Spotlamper anvendes til belysning i butikker, udskiftning af halogenspots med LED spots vil ofte give en besparelse på over 60 % af elforbruget.      

I vores sortiment har vi spots med forskellige spredningsvinkler, styrker og farver. Specielt har vi meat spots, dvs. særlige spots til fremhævelse af farver.