Erhvervsbelysning skal opfylde en række krav.

Først og fremmest skal der være tilstrækkelig lys til de arbejdsopgaver, der skal løses i det belyste område. Arbejdstilsynet stiller ganske specifikke krav hertil, men udover lysintensitet, skal der også tages hensyn til krav til lysets farve og farvegengivelse. Der er stor forskel på kravene til lyset i en lagerbygning og til lyset i et trykkeri. Du kan se mere om lys og lyskvalitet her.

For det andet er det vigtigt at få beregnet driftsomkostningerne ved en given belysning. Ofte kan en lidt dyrere løsning være den økonomisk mest fordelagtige på grund af lyskildernes længere levetid og højere  lysudbytte i forhold til strømforbrug, de bedste LED løsninger yder 160 - 180 Lumen pr Watt, mens de billigste ofte kun yder 100 Lumen pr Watt.

Ved udskiftning af bestående belysning til LED belysning, kan elforbruget reduceres med 50-60 %, i enkelte tilfælde endda mere. Simpel tilbagebetalingstid er ofte ned til 1 år. Gennem elselskabernes energispareordning ydes et tilskud på pt 30 øre/sparet kWh det første år.

Vi kan tilbyde udskiftning, beregning af besparelse samt hjemtagning af tilskud, kontakt os gerne om dette.


Er du erhvervsdrivende, måske elinstallatør ?

Kontakt os gerne på telefon 53739010 eller på info@nem-led.dk, så opretter vi din virksomhed med direkte adgang til erhvervsprislisten.