Fakta om lys


Lys er et vidt begreb, men der er en række delbegreber som er væsentlige at have for øje:

Farve:
Lysets farve måles i Kelvin grader, normalt indendørsbelysning i boliger, kontorer og butikker er 2700 – 3000 Kelvin. Til produktionslokaler, lagre og lignende anvendes 4000 K eller 6000 K. 6000 K svarer til dagslys.

Farvegengivelse:
Cri eller Ra værdi angiver lysets farvegengivelse. Hovedparten af LED lyset leveres med værdier på 80 – 82 Ra/Cri, mens der kan leveres belysning med 90 eller 95 i Ra/Cri værdier, hvor der er behov for at vise farverne så naturtro som muligt.

Lysudbytte:
En lyskildes lysudbytte måles i Lumen, dvs den mængde lys en given lyskilde udsender.

Watt:
En lyskildes energiforbrug angives i Watt. Tidligere, før LED, blev Watt også anvendt som et udtryk for lysmængde, men dette gælder ikke for LED.

Lyseffektivitet:
En angivelse af hvor effektiv en lyskilde er vigtig i forbindelse med vurdering af belysning. Lyseffektiviteten beregnes som lysudbytte i forhold til energiforbruget, dvs Lumen/Watt.
Gode LED lysrør ligger på 160 Lumen /watt mens gamle glødepærer ligger på 12-15 Lumen/Watt. Der skal her også tages højde for et eventuelt energiforbrug i de armaturer der anvendes i forbindelse med ældre lyskilder, ofte op til 25 procent ekstra energiforbrug. Et 58 W lysstofrør med glimtænder bruger således i alt 72 W, og kan erstattes af et 20 W eller 25 W LED lysrør.

Lux:
Lux er udtrykket for den lysmængde som kan måles på et givet område, dvs. hvor lyst opleves det. For forskellige arbejdsopgaver kræves specifikke lux tal, Arbejdstilsynets krav kan ses her .

Levetid:                                                                                                                                                                                                                                  Lyskildernes levetid opgøres i antal timer, efterfulgt af f. eks. L70. Dette betyder, at lyskilden efter det angivne antal driftstimer stadig har 70 % af lysudbyttet i forhold til ny.

Yderligere information om lys.

IP:

IP værdi angiver en lyskildes eller lampes tæthed. Første ciffer tæthed overfor berøring og støv, andet ciffer tæthed overfor vand.